Prijs voor koopwoningen in Oirschot (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Oirschot, in de provincie Noord Brabant, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 529.765,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.196,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oirschot is omlaag gegaan in de voorbije maanden. In Mei hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 3.380. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 3.195 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.287,5 naar € 3.204,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.246 naar een gemiddelde in September en Oktober van € 3.097,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oirschot (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 525.760. In Juni stagneert de prijs rond zo´n € 530.029. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 527.894,5 tot € 516.903. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 522.398,75 tot een gemiddelde van € 544.500 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 29 % goedkoper dan het gemiddelde in Oirschot van zo’n € 608.111. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 435.659. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 28 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 433.483.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.767 / m², het gemiddelde zijnde € 3.149 / m² in Oirschot. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.767 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Hoekwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 29 % goedkoper dan het gemiddelde in Oirschot met een prijs van € 608.111. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Benedenwoning” met een gemiddelde prijs van € 431.317. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 29 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Benedenwoning", aan zo’n € 431.317.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Hoekwoning", met een gemiddelde prijs van € 2.737 / m², gevolgd door "Benedenwoning" aan € 2.752 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.767 / m² en daarna "Benedenwoning" met een kostprijs van zo’n € 2.752 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Oirschot
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 608.111
€ 3.149
340
58.018
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen