Prijs voor koopwoningen in Muiderberg (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Muiderberg, in de provincie Noord Holland, zijn lichtelijk omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 619.371,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.277,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Muiderberg is omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in April zo’n € 3.991. In de volgende maand, Mei, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 4.462 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 4.226,5 naar € 4.074 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 109 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 4.150,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 4.531,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Muiderberg (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Aprilbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 509.294. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Mei, stijgend tot € 631.211. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 570.252,5 tot € 585.147. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 122 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 577.699,75 in de laatste 4 maanden en € 702.716 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 42 % goedkoper dan het gemiddelde in Muiderberg van zo’n € 872.250. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 512.733. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 41 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 510.172.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 4.217 / m², het gemiddelde zijnde € 4.824 / m² in Muiderberg. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 4.217 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Vrijstaande Woning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 42 % goedkoper dan het gemiddelde in Muiderberg met een prijs van € 872.250. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 510.172. Het voordeligste type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 42 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Vrijstaande Woning", aan zo’n € 507.623.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Vrijstaande Woning", met een gemiddelde prijs van € 4.192 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 4.217 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Eengezinswoning" met een prijs van € 4.217 / m² en daarna "Vrijstaande Woning" met een kostprijs van zo’n € 4.192 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Muiderberg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 872.250
€ 4.824
170
81.394
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen