Prijs voor koopwoningen in Middelstum (Groningen)

De koopprijzen van woningen in Middelstum, in de provincie Groningen, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 251.312,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.736
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Middelstum is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 1.716. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 1.756 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 0. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 0 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 868, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Middelstum (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de gemiddelde koopprijs€ 218.375. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Juni, stijgend tot € 284.250. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 0 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 125.656,25 tot , een daling van 0 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Middelstum
Aantallen gebruikte woningen in Groningen
Geen data
Geen data
16
11.004
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Middelstum