Prijs voor koopwoningen in Menaldum (Friesland)

De koopprijzen van woningen in Menaldum, in de provincie Friesland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 274.154,8
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.119,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Menaldum is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 1.760. In de volgende maand, Augustus, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 1.727 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 57. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 188 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.365 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 2.569,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Menaldum (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juli,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 289.625. In Augustus stagneert de prijs rond zo´n € 288.857. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 47 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 121 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 213.245,5 in de laatste 4 maanden en € 258.896 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y December.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 18 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Menaldum, aan zo´n € 198.268. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 18 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 1.577 / m²) in Menaldum. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 38 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Menaldum kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 198.268 is, meer bepaald zo’n 18 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 18 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.577 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.577 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Menaldum
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
€ 241.667
€ 2.540
46
8.740
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen