Prijs voor koopwoningen in Malden (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Malden, in de provincie Gelderland, zijn lichtelijk omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 410.095,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.873,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Malden is omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.682. In de volgende maand, September, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.636 per m². In de 2 volgende maanden (Oktober, November) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 2.659 naar € 2.999,5 per m², meer bepaald met zo’n 113 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.829,25 naar een gemiddelde in December en Januari van € 2.962 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Malden (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Augustus is € 334.476. In de volgende maand, September,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot € 270.813. Gedurende de 2 volgende maanden (Oktober, November) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 302.644,5 in de twee eerste maanden tot € 432.141,5, meer bepaald een prijstoename van 143 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 135 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 367.393 in de laatste 4 maanden en € 495.500 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 25 % goedkoper dan het gemiddelde in Malden van zo’n € 521.875. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 393.639. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 25 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 389.715.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.616 / m², het gemiddelde zijnde € 2.918 / m² in Malden. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 9 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.616 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Malden kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 389.715 is, meer bepaald zo’n 25 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 25 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.616 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.616 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Malden
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 521.875
€ 2.918
132
26.502
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen