Prijs voor koopwoningen in Loenen (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Loenen, in de provincie Gelderland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 508.831,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.823,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Loenen is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.681. In de volgende maand (Mei) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 3.784 per m². In de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 143 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde vn de 4 laatste maanden, meer bepaald met zo’n 92 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.930,25, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 3.609,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Loenen (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 505.500. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 489.556. Gedurende de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 497.528 in de twee eerste maanden tot € 535.187,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 516.357,75 tot een gemiddelde van € 493.778 tussen Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 1 % kostelijker dan het gemiddelde in Loenen van zo’n € 489.667. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 497.790. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 2 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 495.304.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.825 / m², het gemiddelde zijnde € 3.066 / m² in Loenen. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 7 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 2.825 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Loenen kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 495.304 is, meer bepaald zo’n 1 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 1 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.825 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.825 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Loenen
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 489.667
€ 3.066
86
45.080
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Gelderland