Prijs voor koopwoningen in Leidschendam (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Leidschendam, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 353.620,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.142,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Leidschendam is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.242. In de volgende maand, November, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.151 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.196,5 naar € 3.133,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.165 naar een gemiddelde in Februari en Maart van € 3.098,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Leidschendam (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktober is € 392.705. In November kunnen we een lichte daling zien tot € 349.879. Gedurende de 2 volgende maanden (December, Januari) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 93, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 358.850 tot een gemiddelde van € 343.162 tussen Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 33 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Leidschendam, aan zo’n € 426.959. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 33 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 6 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 3.294 / m²) in Leidschendam. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 6 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Geschakelde Woning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 32 % minder voordelig dan het gemiddelde in Leidschendam met een prijs van € 322.000. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” aan een gemiddelde prijs van € 426.959. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 33 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Geschakelde Woning", aan zo’n € 425.252.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Geschakelde Woning", met een gemiddelde prijs van € 3.278 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 3.294 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 3.294 / m² en daarna "Geschakelde Woning" met een kostprijs van zo’n € 3.278 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Leidschendam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 322.000
€ 3.093
824
90.426
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen