Prijs voor koopwoningen in Leidschendam (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Leidschendam, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 364.771,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.187
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Leidschendam is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.207. In de volgende maand, September, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.255 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.231 naar € 3.196,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.213,75 naar een gemiddelde in December en Januari van € 3.133,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Leidschendam (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In Augustus is de koopprijs zo´n€ 364.744. Deze prijs stijgt in September tot € 388.485. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 376.614,5 tot € 371.292. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 93 %, dalend van € 373.953,25 tot € 346.408 in December en Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 27 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Leidschendam, aan zo’n € 426.105. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 27 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 6 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 3.286 / m²) in Leidschendam. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 6 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Leidschendam kan men zien hoe het type "Appartement" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 426.105 is, meer bepaald zo’n 27 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Appartement", zo’n 27 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.286 / m². Het kostelijkere type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.286 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Leidschendam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 335.079
€ 3.107
884
96.008
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen