Prijs voor koopwoningen in Ijlst (Friesland)

De koopprijzen van woningen in Ijlst, in de provincie Friesland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 235.117,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.912,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Ijlst is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Mei zo’n € 1.869. In de volgende maand, Juni, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 2.100 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 1.984,5 naar € 1.897,5 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 46 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 1.941, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 900 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Ijlst (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de gemiddelde koopprijs€ 247.388. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Juni, stijgend tot € 285.750. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 83 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 243.740,75 tot € 100.312,5, een daling van 41 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Ijlst
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
Geen data
Geen data
66
11.138
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen