Prijs voor koopwoningen in Hoorn (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Hoorn, in de provincie Noord Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 422.539,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 378,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hoorn is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand December rond zo’n € 509. In de maand hierna, Januari, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 355 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 76. In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 381 naar een gemiddelde in April en Mei van € 373 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hoorn (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 407.321. In Januari stagneert de prijs rond zo´n € 414.841. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 411.081 tot € 430.446. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 420.763,5 tot een gemiddelde van € 426.092,5 tussen April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 36 % goedkoper dan het gemiddelde in Hoorn van zo’n € 426.500. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 381.412. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 19 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 451.731.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 346 / m², het gemiddelde zijnde € 393 / m² in Hoorn. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 15 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 417 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Tussenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 42 % goedkoper dan het gemiddelde in Hoorn met een prijs van € 426.500. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Studio” met een gemiddelde prijs van € 253.576. Het prijzigste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 13 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", aan zo’n € 368.780.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 371 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 420 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Eengezinswoning" met een prijs van € 2.749 / m² en daarna "Studio" met een kostprijs van zo’n € 2.734 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Hoorn
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 426.500
€ 393
486
22.488
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen