Prijs voor koopwoningen in Hilversum (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Hilversum, in de provincie Noord Holland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 599.840,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.475,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hilversum is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in April zo’n € 3.833. In de volgende maand, Mei, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 4.110 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.971,5 naar € 3.936,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 140 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 3.954 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 5.517,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hilversum (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 522.419. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 533.000. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 527.709,5 tot € 501.497. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 150 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 514.603,25 in de laatste 4 maanden en € 770.314,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 41 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Hilversum, aan zo´n € 455.989. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 41 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 3.567 / m²) in Hilversum. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 35 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Hilversum kan men vaststellen hoe het type "Appartement" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 455.989 is, meer bepaald zo’n 41 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Appartement", zo’n 41 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.567 / m². Het minst dure type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.567 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Hilversum
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 770.255
€ 5.469
2.438
81.394
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen