Prijs voor koopwoningen in Hilversum (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Hilversum, in de provincie Noord Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 534.272
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.813
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hilversum is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.809. In de volgende maand, December, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.890 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.849,5 naar € 3.755,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.802,5 naar een gemiddelde in Maart en April van € 3.834 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hilversum (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 537.888. In December stagneert de prijs rond zo´n € 554.894. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 546.391 tot € 543.000. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 94 %, dalend van € 544.695,5 tot € 513.425 in Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 13 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Hilversum, aan zo´n € 456.446. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 13 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 7 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 3.571 / m²) in Hilversum. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 7 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Hilversum kan men vaststellen hoe het type "Appartement" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 456.446 is, meer bepaald zo’n 13 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Appartement", zo’n 13 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.571 / m². Het minst dure type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.571 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Hilversum
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 522.419
€ 3.833
2.358
71.658
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen