Prijs voor koopwoningen in Hellevoetsluis (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Hellevoetsluis, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 272.899,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.253,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hellevoetsluis is omlaag gegaan in de voorbije maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.412. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.317 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.364,5 naar € 2.318 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde vn de 4 laatste maanden, meer bepaald met zo’n 89 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.341,25, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 2.077,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hellevoetsluis (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 284.321. In Juni stagneert de prijs rond zo´n € 277.855. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 281.088 tot € 276.834,5. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 93 %, dalend van € 278.961,25 tot € 260.776 in September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 14 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Hellevoetsluis, aan zo’n € 256.890. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 14 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 30 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 2.223 / m²) in Hellevoetsluis. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 30 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Woning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 14 % minder voordelig dan het gemiddelde in Hellevoetsluis met een prijs van € 224.750. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Hoekwoning” aan een gemiddelde prijs van € 280.438. Het prijzigste type woning komt overeen met "Tussenwoning", zo’n 25 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Hoekwoning", aan zo’n € 280.438.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 2.223 / m², gevolgd door "Hoekwoning" aan € 2.310 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Tussenwoning" met een prijs van € 2.325 / m² en daarna "Hoekwoning" met een kostprijs van zo’n € 2.310 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Hellevoetsluis
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 224.750
€ 1.708
1.750
101.366
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen