Prijs voor koopwoningen in Heerlen (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Heerlen, in de provincie Limburg, zijn lichtelijk omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 223.521,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.809,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Heerlen is omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Januari zo’n € 1.687. In de volgende maand, Februari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 1.892 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 1.789,5 naar € 1.780,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 1.785 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 1.858 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Heerlen (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 221.941. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 227.206. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 224.573,5 tot € 220.452. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 222.512,75 tot een gemiddelde van € 225.538 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 16 % goedkoper dan het gemiddelde in Heerlen van zo’n € 228.413. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 205.020. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 10 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 191.250.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 1.538 / m², het gemiddelde zijnde € 1.901 / m² in Heerlen. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 16 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 1.538 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Bovenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 13 % goedkoper dan het gemiddelde in Heerlen met een prijs van € 228.413. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 205.020. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 10 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Bovenwoning", aan zo’n € 199.814.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 1.591 / m², gevolgd door "Bovenwoning" aan € 1.639 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Bovenwoning" met een prijs van € 1.639 / m² en daarna "Appartement" met een kostprijs van zo’n € 1.591 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Heerlen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 228.413
€ 1.901
2.170
33.408
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen