Prijs voor koopwoningen in Harderwijk (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Harderwijk, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 326.503,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.160,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Harderwijk is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In November hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 3.124. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 2.891 per m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 3.007,5 naar € 3.421 per m², meer bepaald met zo’n 114 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde vn de 4 laatste maanden, meer bepaald met zo’n 95 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.214,25, en die van de laatste twee maanden Maart en April, € 3.052,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Harderwijk (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In November is de koopprijs zo´n€ 333.393. Deze prijs stijgt in December tot € 350.519. Gedurende de 2 volgende maanden (Januari, Februari) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 91, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 327.391 tot een gemiddelde van € 324.729 tussen Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 6 % goedkoper dan het gemiddelde in Harderwijk van zo’n € 326.679. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 328.674. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 1 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 307.922.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 1.816 / m², het gemiddelde zijnde € 3.040 / m² in Harderwijk. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 12 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 1.816 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Recreatiewoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 8 % goedkoper dan het gemiddelde in Harderwijk met een prijs van € 326.679. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Serviceflat” met een gemiddelde prijs van € 300.672. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 1 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Serviceflat", aan zo’n € 300.672.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Recreatiewoning", met een gemiddelde prijs van € 2.439 / m², gevolgd door "Serviceflat" aan € 2.451 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.681 / m² en daarna "Serviceflat" met een kostprijs van zo’n € 2.451 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Harderwijk
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 326.679
€ 3.040
1.114
48.728
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen