Prijs voor koopwoningen in Harderwijk (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Harderwijk, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 321.419
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.003,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Harderwijk is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.040. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.049 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.044,5 naar € 3.158,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde vn de 4 laatste maanden, meer bepaald met zo’n 91 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.101,5, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 2.807 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Harderwijk (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 326.679. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 316.473. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 321.576 tot € 317.377,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 319.476,75 tot een gemiddelde van € 325.303,5 tussen Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 6 % goedkoper dan het gemiddelde in Harderwijk van zo’n € 326.562. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 327.031. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 0 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 306.384.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 1.806 / m², het gemiddelde zijnde € 2.565 / m² in Harderwijk. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 4 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 1.806 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Recreatiewoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 9 % goedkoper dan het gemiddelde in Harderwijk met een prijs van € 326.562. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Serviceflat” met een gemiddelde prijs van € 299.169. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 0 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Serviceflat", aan zo’n € 299.169.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Recreatiewoning", met een gemiddelde prijs van € 2.424 / m², gevolgd door "Serviceflat" aan € 2.436 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.666 / m² en daarna "Serviceflat" met een kostprijs van zo’n € 2.436 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Harderwijk
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 326.562
€ 2.565
1.268
45.080
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen