Prijs voor koopwoningen in Gouda (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Gouda, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 411.139,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 352,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gouda is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 345. In de volgende maand, November, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 349 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 347 naar € 359,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 353,25 naar een gemiddelde in Februari en Maart van € 350 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Gouda (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 402.851. In November stagneert de prijs rond zo´n € 404.922. Gedurende de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 403.886,5 in de twee eerste maanden tot € 435.540,5. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 94 %, dalend van € 419.713,5 tot € 393.990,5 in Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 29 % goedkoper dan het gemiddelde in Gouda van zo’n € 370.578. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 325.318. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 20 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 361.500.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 328 / m², het gemiddelde zijnde € 343 / m² in Gouda. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 62 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 353 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Studio" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 26 % goedkoper dan het gemiddelde in Gouda met een prijs van € 370.578. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 343.313. Het prijzigste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 7 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", aan zo’n € 343.313.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 331 / m², gevolgd door "Woning" aan € 354 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 2.509 / m² en daarna "Woning" met een kostprijs van zo’n € 354 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Gouda
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 370.578
€ 343
700
46.908
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen