Prijs voor koopwoningen in Gendt (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Gendt, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 373.742,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.573,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gendt is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.511. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.542 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.526,5 naar € 2.611 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.568,75 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 2.582,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Gendt (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 381.346. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 372.375. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 376.860,5 tot € 378.862. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 377.861,25 tot een gemiddelde van € 365.504 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 9 % kostelijker dan het gemiddelde in Gendt van zo’n € 357.065. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 391.414. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 10 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 389.458.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 2.654 / m², het gemiddelde zijnde € 2.620 / m² in Gendt. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 2 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.654 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Gendt kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 389.458 is, meer bepaald zo’n 9 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 9 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.654 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.654 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Gendt
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 357.065
€ 2.620
298
48.406
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Gelderland