Prijs voor koopwoningen in Erm (Drenthe)

De koopprijzen van woningen in Erm, in de provincie Drenthe, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 187.166
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.682
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Erm is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.080. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.080 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 0. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 18 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 1.540, en die van de laatste twee maanden Mei en Juni, € 284 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Erm (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 200.064. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 200.064. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 0 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 174 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 100.032 in de laatste 4 maanden en € 174.268 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 54 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Erm, aan zo’n € 252.967. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 54 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 403 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 1.407 / m²) in Erm. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 403 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Erm kan men zien hoe het type "Bungalow" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 252.967 is, meer bepaald zo’n 54 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Bungalow", zo’n 54 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Bungalow met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.407 / m². Het kostelijkere type woning is "Bungalow" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.407 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Erm
Aantallen gebruikte woningen in Drenthe
€ 163.786
€ 280
22
1.908
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Erm