Prijs voor koopwoningen in Dordrecht (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Dordrecht, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 314.214,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 394,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Dordrecht is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand December rond zo’n € 877. In de maand hierna, Januari, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 286 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 50. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 71 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 437, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 309 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Dordrecht (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand December is € 328.134. In Januari kunnen we een lichte daling zien tot € 301.694. Gedurende de 2 volgende maanden (Februari, Maart) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 92, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 112 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 302.369,5) en de 2 laatste, April y Mei (€ 337.905,5).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 41 % goedkoper dan het gemiddelde in Dordrecht van zo’n € 384.365. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 276.308. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 16 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 388.357.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 305 / m², het gemiddelde zijnde € 319 / m² in Dordrecht. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 3 kamers, zo´n 4 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 323 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Bovenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 46 % goedkoper dan het gemiddelde in Dordrecht met een prijs van € 384.365. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 347.624. Het prijzigste type woning komt overeen met "Herenhuis", zo’n 31 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 460.672.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 312 / m², gevolgd door "Woning" aan € 333 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Herenhuis" met een prijs van € 3.201 / m² en daarna "Studio" met een kostprijs van zo’n € 3.097 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Dordrecht
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 384.365
€ 319
1.048
32.894
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen