Prijs voor koopwoningen in Doetinchem (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Doetinchem, in de provincie Gelderland, zijn lichtelijk omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 281.361,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.277
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Doetinchem is omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in September zo’n € 2.125. In de volgende maand, Oktober, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 2.252 per m². In de 2 volgende maanden (November, December) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 2.188,5 naar € 2.326 per m², meer bepaald met zo’n 106 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.257,25 naar een gemiddelde in Januari en Februari van € 2.316,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Doetinchem (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Septemberbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 240.729. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Oktober, stijgend tot € 281.487. Gedurende de 2 volgende maanden (November, December) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 261.108 in de twee eerste maanden tot € 307.694,5, meer bepaald een prijstoename van 118 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 284.401,25 tot een gemiddelde van € 275.283 tussen Januari en Februari.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 4 % kostelijker dan het gemiddelde in Doetinchem van zo’n € 269.156. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 341.833. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 27 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 281.128.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 2.346 / m², het gemiddelde zijnde € 2.284 / m² in Doetinchem. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 3 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.346 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Doetinchem kan men zien hoe het type "Appartement" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 281.128 is, meer bepaald zo’n 4 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Appartement", zo’n 4 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.346 / m². Het kostelijkere type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.346 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Gemiddelde prijs per m² februari
Aantallen gebruikte woningen in Doetinchem
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 269.156
€ 2.284
944
58.802
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen