Prijs voor koopwoningen in Doetinchem (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Doetinchem, in de provincie Gelderland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 293.775,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.301,6
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Doetinchem is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.339. In de volgende maand, December, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.313 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.326 naar € 2.316,5 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 48 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.321,25, en die van de laatste twee maanden Maart en April, € 1.111,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Doetinchem (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 303.231. In December stagneert de prijs rond zo´n € 312.158. Gedurende de 2 volgende maanden (Januari, Februari) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 89, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 291.488,75 tot € 151.460,5, een daling van 52 %.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 7 % goedkoper dan het gemiddelde in Doetinchem van zo’n € 302.921. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 351.667. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 16 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 280.846.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het prijzigste met een kost van zo’n € 2.340 / m², het gemiddelde zijnde € 2.223 / m² in Doetinchem. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 5 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 2.340 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Doetinchem kan men vaststellen hoe het type "Appartement" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 280.846 is, meer bepaald zo’n 7 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Appartement", zo’n 7 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.343 / m². Het kostelijkere type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.343 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Doetinchem
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 302.921
€ 2.223
804
55.914
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen