Prijs voor koopwoningen in Diever (Drenthe)

De koopprijzen van woningen in Diever, in de provincie Drenthe, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 291.452,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.244,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Diever is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Mei zo’n € 2.281. In de volgende maand, Juni, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 2.494 per m². De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling van zo’n 94 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 42 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.314,5, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 982 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Diever (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Mei is € 305.250. In Juni kunnen we een lichte daling zien tot € 281.150. Gedurende de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 293.200 in de twee eerste maanden tot € 315.264,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 304.232,25 tot € 120.166,5, een daling van 39 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Diever
Aantallen gebruikte woningen in Drenthe
Geen data
Geen data
128
10.116
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen