Prijs voor koopwoningen in Bunschoten (Utrecht)

De koopprijzen van woningen in Bunschoten, in de provincie Utrecht, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 363.972,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.143,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bunschoten is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.183. In de volgende maand, Juli, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.157 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.170 naar € 3.107 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.138,5 naar een gemiddelde in Oktober en November van € 3.152,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Bunschoten (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Juni,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 371.409. In Juli stagneert de prijs rond zo´n € 354.570. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 362.989,5 tot € 361.740. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 362.364,75 tot een gemiddelde van € 367.188 tussen Oktober en November.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 6 % kostelijker dan het gemiddelde in Bunschoten van zo’n € 377.691. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 402.971. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 7 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 400.958.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.769 / m², het gemiddelde zijnde € 3.217 / m² in Bunschoten. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 13 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 3 kamers, met een kost van zo’n € 2.769 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Woning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 6 % minder voordelig dan het gemiddelde in Bunschoten met een prijs van € 377.691. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” aan een gemiddelde prijs van € 400.958. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 6 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 398.955.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 2.754 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 2.769 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.769 / m² en daarna "Woning" met een kostprijs van zo’n € 2.754 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Bunschoten
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 377.691
€ 3.217
782
25.248
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen