Prijs voor koopwoningen in Bunde (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Bunde, in de provincie Limburg, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 322.890,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.249,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bunde is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In November hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 2.270. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 2.128 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.199 naar € 2.231 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.215 naar een gemiddelde in Maart en April van € 2.318 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Bunde (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 256.773. In December stagneert de prijs rond zo´n € 255.375. Gedurende de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 256.074 in de twee eerste maanden tot € 333.330,5, meer bepaald een prijstoename van 130 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 129 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 294.702,25 in de laatste 4 maanden en € 379.267,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 6 % goedkoper dan het gemiddelde in Bunde van zo’n € 388.094. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 368.752. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 5 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 365.442.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.358 / m², het gemiddelde zijnde € 2.377 / m² in Bunde. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 0 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.358 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Bunde kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 365.442 is, meer bepaald zo’n 6 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 6 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.358 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.358 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Bunde
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 388.094
€ 2.377
164
33.776
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen