Prijs voor koopwoningen in Brunssum (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Brunssum, in de provincie Limburg, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 197.393
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.663,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Brunssum is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 1.677. In de volgende maand, December, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 1.656 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 1.666,5 naar € 1.700 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 47 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 1.683,25, en die van de laatste twee maanden Maart en April, € 793 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Brunssum (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 198.363. In December stagneert de prijs rond zo´n € 198.469. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 198.416 tot € 200.712. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 199.564 tot € 94.354,5, een daling van 47 %.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 7 % kostelijker dan het gemiddelde in Brunssum van zo’n € 188.709. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 235.667. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 25 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 201.894.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 1.377 / m², het gemiddelde zijnde € 1.586 / m² in Brunssum. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 5 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 1.377 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Brunssum kan men zien hoe het type "Eengezinswoning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 201.894 is, meer bepaald zo’n 7 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Eengezinswoning", zo’n 7 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.669 / m². Het kostelijkere type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.669 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Brunssum
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 188.709
€ 1.586
1.078
43.362
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen