Prijs voor koopwoningen in Brunssum (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Brunssum, in de provincie Limburg, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 205.806,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.750,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Brunssum is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in April zo’n € 1.687. In de volgende maand, Mei, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 1.786 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 1.736,5 naar € 1.754,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 1.745,5 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 1.761 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Brunssum (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In April is de koopprijs zo´n€ 185.700. Deze prijs stijgt in Mei tot € 195.981. Gedurende de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 190.840,5 in de twee eerste maanden tot € 206.412,5. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 111 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 198.626,5) en de 2 laatste, Augustus y September (€ 220.167,5).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 7 % goedkoper dan het gemiddelde in Brunssum van zo’n € 216.629. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 234.019. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 8 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 200.482.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 1.363 / m², het gemiddelde zijnde € 1.721 / m² in Brunssum. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 4 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 1.363 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Hoekwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 8 % goedkoper dan het gemiddelde in Brunssum met een prijs van € 216.629. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 200.482. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 7 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Hoekwoning", aan zo’n € 198.481.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Hoekwoning", met een gemiddelde prijs van € 1.635 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 1.655 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 1.655 / m² en daarna "Hoekwoning" met een kostprijs van zo’n € 1.635 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Brunssum
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 216.629
€ 1.721
1.068
31.786
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen