Prijs voor koopwoningen in Breda (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Breda, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 371.137,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.038,6
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Breda is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.085. In de volgende maand, November, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.073 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.079 naar € 3.047 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 48 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.063, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 1.470,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Breda (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktober is € 399.043. In November kunnen we een lichte daling zien tot € 357.131. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 378.087 tot € 360.647. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 369.367 tot € 189.109,5, een daling van 51 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Breda
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
Geen data
Geen data
3.160
80.336
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen