Prijs voor koopwoningen in Boskoop (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Boskoop, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 373.945,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.060,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Boskoop is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In December hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 3.178. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 2.990 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.084 naar € 2.973,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.028,75 naar een gemiddelde in April en Mei van € 3.123,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Boskoop (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In December is de koopprijs zo´n€ 313.212. Deze prijs stijgt in Januari tot € 329.658. Gedurende de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 321.435 in de twee eerste maanden tot € 368.180,5. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 125 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 344.807,75 in de laatste 4 maanden en € 432.221,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 21 % goedkoper dan het gemiddelde in Boskoop van zo’n € 425.880. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 339.795. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 20 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 338.097.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.459 / m², het gemiddelde zijnde € 3.114 / m² in Boskoop. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 21 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.459 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Boskoop kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 338.097 is, meer bepaald zo’n 21 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 21 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.459 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.459 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Boskoop
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 425.880
€ 3.114
280
47.548
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen