Prijs voor koopwoningen in Bergen (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Bergen, in de provincie Noord Holland, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 810.337,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5.074,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bergen is omlaag gegaan in de voorbije maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 5.525. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 5.372 per m². De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling van zo’n 95 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde vn de 4 laatste maanden, meer bepaald met zo’n 87 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 5.310,25, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 4.603 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Bergen (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 973.164. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 952.649. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 84 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 886.152,25 tot € 658.707, een daling van 74 %.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 12 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Bergen, aan zo’n € 734.020. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 3 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 4.736 / m²) in Bergen. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 3 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Bergen kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 734.020 is, meer bepaald zo’n 12 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 12 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.736 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.736 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Bergen
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 657.545
€ 4.588
586
75.484
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen