Prijs voor koopwoningen in Bergen (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Bergen, in de provincie Noord Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 856.386,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5.221,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bergen is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 5.367. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 5.121 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 5.244 naar € 5.093,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 5.168,75 naar een gemiddelde in April en Mei van € 5.328 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Bergen (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 895.778. In Januari stagneert de prijs rond zo´n € 881.182. Gedurende de 2 volgende maanden (Februari, Maart) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 94, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 862.881,75 tot een gemiddelde van € 843.395,5 tussen April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 12 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Bergen, aan zo´n € 728.164. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 11 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 4.696 / m²) in Bergen. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 11 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Bergen kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 728.164 is, meer bepaald zo’n 12 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 12 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.696 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.696 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Bergen
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 822.842
€ 5.257
442
73.614
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen