Prijs voor koopwoningen in Barendrecht (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Barendrecht, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 460.609,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.424,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Barendrecht is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.330. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.427 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.378,5 naar € 3.379 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.378,75 naar een gemiddelde in April en Mei van € 3.516,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Barendrecht (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In December is de koopprijs zo´n€ 419.732. Deze prijs stijgt in Januari tot € 456.193. Gedurende de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 437.962,5 in de twee eerste maanden tot € 463.621,5. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 107 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 450.792) en de 2 laatste, April y Mei (€ 480.245).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Barendrecht van zo’n € 504.557. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 388.557. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 22 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 388.557.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.841 / m², het gemiddelde zijnde € 3.564 / m² in Barendrecht. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 19 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.856 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Appartement" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Barendrecht met een prijs van € 504.557. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "2 onder 1 kap” met een gemiddelde prijs van € 459.260. Het voordeligste type woning komt overeen met "2 onder 1 kap", zo’n 9 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", aan zo’n € 386.615.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 2.841 / m², gevolgd door "2 onder 1 kap" aan € 3.071 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "2 onder 1 kap" met een prijs van € 3.071 / m² en daarna "Appartement" met een kostprijs van zo’n € 2.841 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Barendrecht
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 504.557
€ 3.564
520
47.548
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen