Prijs voor koopwoningen in Asten (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Asten, in de provincie Noord Brabant, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 354.490,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.649,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Asten is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Januari zo’n € 2.565. In de volgende maand, Februari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 2.696 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.630,5 naar € 2.644 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.637,25 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 2.674,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Asten (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januari is de koopprijs zo´n€ 330.522. Deze prijs stijgt in Februari tot € 359.294. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 344.908 in de twee eerste maanden tot € 362.438. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 353.673 tot een gemiddelde van € 356.125 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 3 % goedkoper dan het gemiddelde in Asten van zo’n € 363.000. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 355.101. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 2 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 353.326.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.563 / m², het gemiddelde zijnde € 2.628 / m² in Asten. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 2 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.563 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Asten kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 353.326 is, meer bepaald zo’n 3 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 3 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.563 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.563 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Asten
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 363.000
€ 2.628
294
71.118
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen