Prijs voor koopwoningen in Aalsmeer (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Aalsmeer, in de provincie Noord Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 552.669,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.867
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Aalsmeer is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.807. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.923 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.865 naar € 3.893 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.879 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 3.843 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Aalsmeer (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 553.968. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 555.622. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 554.795 tot € 554.973,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 554.884,25 tot een gemiddelde van € 548.239 tussen Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 2 % goedkoper dan het gemiddelde in Aalsmeer van zo’n € 550.145. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 579.312. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 5 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 537.113.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 3.258 / m², het gemiddelde zijnde € 3.667 / m² in Aalsmeer. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 7 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 3.258 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Hoekwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 3 % goedkoper dan het gemiddelde in Aalsmeer met een prijs van € 550.145. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 537.113. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 2 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Hoekwoning", aan zo’n € 534.430.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Hoekwoning", met een gemiddelde prijs van € 3.238 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 3.258 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 3.258 / m² en daarna "Hoekwoning" met een kostprijs van zo’n € 3.238 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Aalsmeer
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 550.145
€ 3.667
646
81.394
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen