Prijs voor huurwoningen in Utrecht provincie

De huurprijzen van woningen in de provincie Utrecht, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze provincie.

€ 1.444,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 28,82
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Utrecht is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 33,05. In de volgende maand, Januari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 35,38 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 77. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 85 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 30,29, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 25,89 per m².

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Utrecht (provincie) is sterk gedaald in de laatste 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand December bedraagt € 1.691. In Januari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.516. De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, met zo’n 90, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.525,25 tot € 1.282,5, een daling van 84 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 25 % goedkoper dan het gemiddelde in Utrecht van zo’n € 1.319. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.334. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 40 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.607.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopste met een prijs van zo’n € 17,25 / m², het gemiddelde zijnde € 23,47 / m² in Utrecht. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 31 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een prijs van zo’n € 20,82 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 39 % goedkoper dan het gemiddelde in Utrecht met een prijs van € 1.319. Het volgende type minder dure woningen is "Woning” met een gemiddelde prijs van € 1.247. Het duurst type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 61 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", met een prijs van zo’n € 1.723.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 17,58 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 21,19 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 32,76 / m² en daarna "Benedenwoning" met een prijs van zo’n € 24,2 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 1.319
€ 23,47
27.962
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen