Prijs voor huurwoningen in Zwolle (Overijssel)

De huurprijzen van woningen in Zwolle, in de provincie Overijssel, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 825,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,21
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zwolle is gedaald in de voorbije maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,91. In de volgende maand, November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 15,36 por m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 15,14 naar € 16,47 per m², meer bepaald met zo’n 109 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 57 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 15,8, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 8,94 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zwolle (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktoberbedraagt € 888. In November kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 827. De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 91, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 817,75 tot € 428, een daling van 52 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Zwolle
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
Geen data
Geen data
2.706
15.230
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen