Prijs voor huurwoningen in Zwartewaal (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Zwartewaal, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.555,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,89
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zwartewaal is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11. In de volgende maand, Maart, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 11 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 11 naar € 11 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 152 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 11 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 16,67 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zwartewaal (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Februari,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.394. In Maart blijft die prijs hangen rond € 1.394. De 2 volgende maanden (April, Mei) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 91, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 150 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.333,5 in de laatste 4 maanden en € 2.000 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 47 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Zwartewaal, dat zo’n € 1.062 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 47 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zwartewaal, is het type "" waarvan de prijs € 1.062 bedraagt, zo’n 47 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2.000) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Zwartewaal
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 2.000
€ 16,67
20
171.442
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen