Prijs voor huurwoningen in Zundert (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Zundert, in de provincie Noord Brabant, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.096,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,88
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zundert is gedaald in de voorbije maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,55. In de volgende maand, September, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10,64 por m². De 2 volgende maanden (Oktober, November) kenmerken zich door een daling van zo’n 95 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 87 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 10,33, en die van de laatste twee maanden December en Januari, € 9 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zundert (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Augustusbedraagt de huurprijs€ 1.129. Deze prijs loopt op in September tot € 1.279. De 2 volgende maanden (Oktober, November) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 92, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 85 %, dalende van € 1.153,75 tot € 981,5 in December en Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 26 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Zundert, dat zo’n € 1.246 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 26 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zundert, is het type "" waarvan de prijs € 1.246 bedraagt, zo’n 26 % duurder dan het gemiddelde (€ 992) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Zundert
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 992
€ 9
142
71.840
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen