Prijs voor huurwoningen in Zuidoostbeemster (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Zuidoostbeemster, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.551,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,14
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zuidoostbeemster is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 18,97. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 17,4 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 50. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 113 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 13,67 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 15,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zuidoostbeemster (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.225. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Februari, oplopende tot tot € 1.665. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 51 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 154 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.094,5 in de laatste 4 maanden en € 1.689,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 7 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Zuidoostbeemster, dat zo’n € 1.834 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 7 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zuidoostbeemster, is het type "" waarvan de prijs € 1.834 bedraagt, zo’n 7 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.711) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Zuidoostbeemster
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.711
€ 17
44
104.398
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen