Prijs voor huurwoningen in Zuid-scharwoude (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Zuid-scharwoude, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 958
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,82
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zuid-scharwoude is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n . In de volgende maand (Januari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 2147483647 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 497 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 3,19 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 15,85 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zuid-scharwoude (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Decemberbedraagt de gemiddelde huurprijs. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Januari, oplopende tot tot . In de 2 volgende maanden (Februari, Maart)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van in de twee eerste maanden tot € 639, meer bepaald een prijsstijging van 2147483647 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 250 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 319,5 in de laatste 4 maanden en € 798 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 3 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 27 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid-scharwoude van zo’n € 849. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 708. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 13 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 708.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 3 % duurder dan het gemiddelde (€ 15,98 / m²) in Zuid-scharwoude. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 3 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zuid-scharwoude, is het type "" waarvan de prijs € 989 bedraagt, zo’n 16 % duurder dan het gemiddelde (€ 849) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Zuid-scharwoude
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 849
€ 15,56
40
102.766
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen