Prijs voor huurwoningen in Zuid-scharwoude (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Zuid-scharwoude, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 941,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,72
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zuid-scharwoude is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,92. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13,41 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 37. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 177 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,33 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 16,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zuid-scharwoude (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.058. In Februari blijft die prijs hangen rond € 1.058. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 64 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 126 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 866 in de laatste 4 maanden en € 1.093,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 45 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid-scharwoude van zo’n € 1.193. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.008. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 16 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 660.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Villa" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid-scharwoude met een prijs van € 1.193. Het volgende type minder dure woningen is "” met een gemiddelde prijs van € 1.055. Het minst dure type woning komt overeen met "", zo’n 12 %minder duur dan het gemiddelde, gevolgd door "Villa", met een prijs van zo’n € 996.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², is het meest betaalbare type het type "Villa met een gemiddelde prijs van zo’n € 2 / m². Het minst dure type woning is "Villa" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische middelen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Zuid-scharwoude
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.193
€ 11
62
142.470
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Zuid-scharwoude