Prijs voor huurwoningen in Zuid-beijerland (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Zuid-beijerland, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.710
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zuid-beijerland is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 8 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 50. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 133 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 6 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 8 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zuid-beijerland (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.987. In December blijft die prijs hangen rond € 1.987. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 79 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.773,75 tot € 727,5, een daling van 41 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 34 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Zuid-beijerland, dat zo’n € 1.945 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 34 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zuid-beijerland, is het type "" waarvan de prijs € 1.945 bedraagt, zo’n 34 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.455) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Zuid-beijerland
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.455
€ 16
30
152.728
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen