Prijs voor huurwoningen in Zuid-beijerland (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Zuid-beijerland, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.615,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zuid-beijerland is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 9 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 56. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 121 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 7 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 8,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zuid-beijerland (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.989. In Juni blijft die prijs hangen rond € 1.989. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 79 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.775,75 tot € 1.295,5, een daling van 73 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 34 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Zuid-beijerland, dat zo’n € 1.955 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 34 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zuid-beijerland, is het type "" waarvan de prijs € 1.955 bedraagt, zo’n 34 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.457) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Zuid-beijerland
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.457
€ 17
32
175.634
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen