Prijs voor huurwoningen in Zoeterwoude-dorp (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Zoeterwoude-dorp, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.641,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 20,14
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zoeterwoude-dorp is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,47. In de volgende maand (Februari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 22,03 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 19,75 naar € 22,56 per m², meer bepaald met zo’n 114 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 86 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 21,15, en die van de laatste twee maanden Mei en Juni, € 18,11 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zoeterwoude-dorp (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de huurprijs€ 1.857. Deze prijs loopt op in Februari tot € 1.969. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 70 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.623 tot een gemiddelde van € 1.678,5 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het minst goedkoop zijn, meer bepaald zo’n 28 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Zoeterwoude-dorp van zo’n € 1.257. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.701. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 100 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 2.198.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het goedkoopst met een prijs van zo’n € 8 / m², het gemiddelde zijnde € 16,22 / m² in Zoeterwoude-dorp. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 1 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een prijs van zo’n € 12 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 18 % goedkoper dan het gemiddelde in Zoeterwoude-dorp met een prijs van € 1.257. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.543. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 82 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 2.044.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 10 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 13 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 14 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een prijs van zo’n € 13 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Zoeterwoude-dorp
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.257
€ 16,22
160
99.668
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen