Prijs voor huurwoningen in Zoeterwoude-dorp (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Zoeterwoude-dorp, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.582
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,16
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zoeterwoude-dorp is gedaald in de voorbije maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15. In de volgende maand, Maart, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 239 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 138 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 12,71 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 17,49 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zoeterwoude-dorp (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 1.341.In de volgende maand, Maart,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden (April, Mei)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 670,5 in de twee eerste maanden tot € 1.408, meer bepaald een prijsstijging van 210 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 181 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.039,25 in de laatste 4 maanden en € 1.876,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 35 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Zoeterwoude-dorp, dat zo’n € 1.151 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 35 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 55 % minder duur dan het gemiddelde (€ 7 / m²) in Zoeterwoude-dorp. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 55 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Woning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Zoeterwoude-dorp met een prijs van € 1.783. Het volgende type minder dure woningen is "Herenhuis” met een gemiddelde prijs van € 1.260. Het minst dure type woning komt overeen met "Herenhuis", zo’n 29 %minder duur dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.151.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 7 / m², gevolgd door "Herenhuis" aan € 9 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Herenhuis" met een prijs van € 9 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 7 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Zoeterwoude-dorp
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.783
€ 15,61
64
73.610
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen