Prijs voor huurwoningen in Zeewolde (Flevoland)

De huurprijzen van woningen in Zeewolde, in de provincie Flevoland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.389,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,99
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zeewolde is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,11. In de volgende maand, April, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 12,49 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 12,3 naar € 11,84 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 123 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 12,07 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juli en Augustus (€ 14,82 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zeewolde (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Maartbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.123. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand April, oplopende tot tot € 1.526. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.324,5 tot € 1.347,5. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 112 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.336)en de 2 laatste, Juli y Augustus (€ 1.497).

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 23 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Zeewolde, dat zo’n € 1.167 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 23 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zeewolde, is het type "" waarvan de prijs € 1.167 bedraagt, zo’n 23 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.525) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Zeewolde
Aantallen gebruikte woningen in Flevoland
€ 1.525
€ 14,73
362
7.020
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen