Prijs voor huurwoningen in Zaltbommel (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Zaltbommel, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 947,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,66
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zaltbommel is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,64. In de volgende maand (December) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 10,63 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 116 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 108 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 10,39 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 11,19 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zaltbommel (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 977. In December kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 873. De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 91, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 121 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 884,25 in de laatste 4 maanden en € 1.073,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 29 % goedkoper dan het gemiddelde in Zaltbommel van zo’n € 1.072. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 3 met een gemiddelde prijs van € 932. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 10 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 932.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 6 / m², het gemiddelde zijnde € 11,38 / m² in Zaltbommel. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 93 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 6 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zaltbommel, is het type "" waarvan de prijs € 932 bedraagt, zo’n 13 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.072) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Zaltbommel
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.072
€ 11,38
62
23.974
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen