Prijs voor huurwoningen in Zaandam (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Zaandam, in de provincie Noord Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.455,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,85
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zaandam is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,48. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 16,62 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 79. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 121 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 14,83 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 17,89 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zaandam (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 1.443. In Februari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.337. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.390 tot € 1.355. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 118 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.372,5 in de laatste 4 maanden en € 1.620,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Zaandam van zo’n € 1.634. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.341. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 12 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.520.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 16,01 / m², het gemiddelde zijnde € 18,78 / m² in Zaandam. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 5 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een prijs van zo’n € 17,93 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Zaandam met een prijs van € 1.634. Het volgende type minder dure woningen is "Woning” met een gemiddelde prijs van € 1.448. Het duurste type woning komt overeen met "Flat", zo’n 51 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 2.059.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Bovenwoning", met een gemiddelde prijs van € 6 / m², gevolgd door "Woning" aan € 16,28 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Flat" met een prijs van € 23 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een prijs van zo’n € 19,4 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Zaandam
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.634
€ 18,78
1.622
104.398
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen