Prijs voor huurwoningen in Woerden (Utrecht)

De huurprijzen van woningen in Woerden, in de provincie Utrecht, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.311,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,91
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Woerden is gedaald in de voorbije maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,58. In de volgende maand, April, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 14,72 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 16,15 naar € 16,19 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 16,17 naar een gemiddelde in Juli en Augustus van € 15,4 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Woerden (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Maartbedraagt € 1.464. In April kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.370. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 77 %. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 113 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.255,25)en de 2 laatste, Juli y Augustus (€ 1.424).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Woerden van zo’n € 1.587. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 4 met een gemiddelde prijs van € 1.343. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 8 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.409.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 11 / m², het gemiddelde zijnde € 15,97 / m² in Woerden. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 57 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 23 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 46 % goedkoper dan het gemiddelde in Woerden met een prijs van € 1.587. Het volgende type minder dure woningen is "Bedrijfspand” met een gemiddelde prijs van € 939. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 4 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", met een prijs van zo’n € 1.332.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Bedrijfspand", met een gemiddelde prijs van € 9 / m², gevolgd door "Woning" aan € 13 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 17 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 13 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Woerden
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 1.587
€ 15,97
392
25.534
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen