Prijs voor huurwoningen in Woerden (Utrecht)

De huurprijzen van woningen in Woerden, in de provincie Utrecht, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.227,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,62
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Woerden is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,67. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 14,22 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 13,94 naar € 13,51 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 13,73 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 13,42 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Woerden (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 1.282. In Februari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.152. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.217 tot € 1.270,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.243,75 tot een gemiddelde van € 1.195,5 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 33 % goedkoper dan het gemiddelde in Woerden van zo’n € 1.224. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 4 met een gemiddelde prijs van € 898. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 17 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.422.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 9 / m², het gemiddelde zijnde € 13,39 / m² in Woerden. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 19 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een prijs van zo’n € 10 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Woerden, is het type "" waarvan de prijs € 898 bedraagt, zo’n 27 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.224) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Woerden
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 1.224
€ 13,39
330
31.800
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen