Prijs voor huurwoningen in Witmarsum (Friesland)

De huurprijzen van woningen in Witmarsum, in de provincie Friesland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.087,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 6,09
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Witmarsum is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand, Juni, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 3 por m². In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 5 naar € 5,5 per m², meer bepaald met zo’n 110 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 148 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 5,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 7,77 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Witmarsum (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 1.177. In Juni kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.028. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.102,5 tot € 1.132,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 92 %, dalende van € 1.117,5 tot € 1.027,5 in September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 20 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Witmarsum, dat zo’n € 1.060 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 20 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Witmarsum, is het type "" waarvan de prijs € 1.060 bedraagt, zo’n 20 % duurder dan het gemiddelde (€ 880) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Witmarsum
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
€ 880
€ 9,54
14
8.546
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen