Prijs voor huurwoningen in Wilnis (Utrecht)

De huurprijzen van woningen in Wilnis, in de provincie Utrecht, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.213,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 21,62
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wilnis is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 26,71. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 23,06 por m². De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling van zo’n 90 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 74 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 23,65, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 17,55 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wilnis (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Decemberbedraagt de huurprijs€ 2.412. Deze prijs loopt op in Januari tot € 2.553. De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 86, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 88 %, dalende van € 2.307,75 tot € 2.024,5 in April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in Wilnis van zo’n € 2.244. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.620. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 28 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 1.391.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 39 % minder duur dan het gemiddelde (€ 10 / m²) in Wilnis. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 39 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wilnis, is het type "" waarvan de prijs € 1.391 bedraagt, zo’n 38 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2.244) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Wilnis
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 2.244
€ 16,29
96
27.962
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen