Prijs voor huurwoningen in Wijk aan Zee (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Wijk aan Zee, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 857,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 22,03
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wijk aan Zee is gedaald in de voorbije maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 24,68. In de volgende maand, Juni, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 20 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 22,34 naar € 22,96 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 92 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 22,65, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 20,8 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wijk aan Zee (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 914. In Juni kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 815. De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 86, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 119 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 805 in de laatste 4 maanden en € 961,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 2 % goedkoper dan het gemiddelde in Wijk aan Zee van zo’n € 975. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 983. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 4 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 983.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 14,19 / m², het gemiddelde zijnde € 18,51 / m² in Wijk aan Zee. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 27 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 14,19 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wijk aan Zee, is het type "" waarvan de prijs € 1.012 bedraagt, zo’n 4 % duurder dan het gemiddelde (€ 975) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Wijk aan Zee
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 975
€ 18,51
112
160.010
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen