Prijs voor huurwoningen in Wijk aan Zee (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Wijk aan Zee, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 686,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 34,16
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wijk aan Zee is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 34,33. In de volgende maand, Februari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 0. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 198 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 8,58 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 17 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wijk aan Zee (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 687.In de volgende maand, Februari,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 0 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 200 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 171,75 in de laatste 4 maanden en € 343 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het minst goedkoop zijn, meer bepaald zo’n 7 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Wijk aan Zee van zo’n € 686. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 4 met een gemiddelde prijs van € 973. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 106 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.142.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 15 / m², het gemiddelde zijnde € 34 / m² in Wijk aan Zee. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 15 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 15 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wijk aan Zee, is het type "" waarvan de prijs € 973 bedraagt, zo’n 42 % duurder dan het gemiddelde (€ 686) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Wijk aan Zee
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 686
€ 34
10
104.398
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen