Prijs voor huurwoningen in Wehl (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Wehl, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 856,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wehl is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10. In de volgende maand, Juli, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 8 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 9 naar € 9,43 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 131 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,21 per m²), en die van de laatste twee maanden, Oktober en November (€ 12,1 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wehl (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Junibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 394. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Juli, oplopende tot tot € 1.196. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 72 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 175 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 684,75 in de laatste 4 maanden en € 1.199 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y November.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 81 % goedkoper dan het gemiddelde in Wehl van zo’n € 1.958. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 3 met een gemiddelde prijs van € 433. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 72 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 433.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 93 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1 / m²) in Wehl. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 93 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wehl, is het type "" waarvan de prijs € 433 bedraagt, zo’n 78 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.958) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Wehl
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.958
€ 14,19
28
17.322
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen