Prijs voor huurwoningen in Weert (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Weert, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 917,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,64
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Weert is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,26. In de volgende maand, Maart, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10,69 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 10,48 naar € 10,09 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 110 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 10,28 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 11,34 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Weert (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Februari,bedraagt de gemiddelde prijs € 934. In Maart blijft die prijs hangen rond € 910. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 922 tot € 924. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 923 tot een gemiddelde van € 906,5 tussen Juni en Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 32 % goedkoper dan het gemiddelde in Weert van zo’n € 927. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 890. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 2 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 905.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het minst goedkoop met een prijs van zo’n € 11,65 / m², het gemiddelde zijnde € 10,79 / m² in Weert. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 68 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 17,51 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Bovenwoning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 14 % goedkoper dan het gemiddelde in Weert met een prijs van € 927. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 891. Het duurste type woning komt overeen met "Tussenwoning", zo’n 18 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 1.029.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 7,72 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 7,77 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Bovenwoning" met een prijs van € 15 / m² en daarna "Appartement" met een prijs van zo’n € 13,12 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Weert
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 927
€ 10,79
884
41.922
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen