Prijs voor huurwoningen in Wateringen (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Wateringen, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.322,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,91
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wateringen is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,9. In de volgende maand, Juni, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 9,53 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 12,22 naar € 11,65 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 125 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 11,93 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 14,85 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wateringen (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.255. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Juni, oplopende tot tot € 1.777. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 74 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.320,5 tot een gemiddelde van € 1.327 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 44 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Wateringen, dat zo’n € 736 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 44 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wateringen, is het type "" waarvan de prijs € 736 bedraagt, zo’n 44 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.326) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Wateringen
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.326
€ 15,71
84
175.634
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen