Prijs voor huurwoningen in Wassenaar (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Wassenaar, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.577,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,59
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wassenaar is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,31. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 15,32 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 16,32 naar € 16,19 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 106 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 16,26 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 17,26 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wassenaar (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 2.658. In Februari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 2.266. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 2.462 tot € 2.502,5. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 111 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 2.482,25)en de 2 laatste, Mei y Juni (€ 2.767,5).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 74 % goedkoper dan het gemiddelde in Wassenaar van zo’n € 2.898. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 912. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 21 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.644.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 13 / m², het gemiddelde zijnde € 17,39 / m² in Wassenaar. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 4 kamers, zo´n 4 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een prijs van zo’n € 17 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Appartement" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 36 % goedkoper dan het gemiddelde in Wassenaar met een prijs van € 2.898. Het volgende type minder dure woningen is "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 2.841. Het duurste type woning komt overeen met "Villa", zo’n 49 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Vrijstaande Woning", met een prijs van zo’n € 3.313.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 16 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 17 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Vrijstaande Woning" met een prijs van € 23 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 18 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Wassenaar
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 2.898
€ 17,39
2.124
160.392
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen