Prijs voor huurwoningen in Wassenaar (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Wassenaar, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 3.586,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 18,76
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wassenaar is gedaald in de voorbije maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 19,73. In de volgende maand, Juli, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 19,49 por m². De 2 volgende maanden (Augustus, September) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 18,89 naar een gemiddelde in Oktober en November van € 18,49 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wassenaar (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juni,bedraagt de gemiddelde prijs € 3.281. In Juli blijft die prijs hangen rond € 3.318. In de 2 volgende maanden (Augustus, September)is de prijs gestegen van gemiddeld € 3.299,5 in de twee eerste maanden tot € 3.754. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 105 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 3.526,75)en de 2 laatste, Oktober y November (€ 3.706).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 71 % goedkoper dan het gemiddelde in Wassenaar van zo’n € 3.534. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.228. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 17 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 2.042.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 9,54 / m², het gemiddelde zijnde € 18,94 / m² in Wassenaar. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 4 kamers, zo´n 11 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 14,84 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 66 % goedkoper dan het gemiddelde in Wassenaar met een prijs van € 3.534. Het volgende type minder dure woningen is "Bedrijfspand” met een gemiddelde prijs van € 1.205. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 17 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 3.240.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Bedrijfspand", met een gemiddelde prijs van € 6 / m², gevolgd door "Woning" aan € 17,79 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Eengezinswoning" met een prijs van € 20,5 / m² en daarna "Appartement" met een prijs van zo’n € 18,52 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Wassenaar
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 3.534
€ 18,94
1.114
95.892
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen