Prijs voor huurwoningen in Wagenberg (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Wagenberg, in de provincie Noord Brabant, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 913,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wagenberg is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10 por m². In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 115 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 10,75 naar een gemiddelde in September en Oktober van € 11 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wagenberg (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 949. In Juni blijft die prijs hangen rond € 949. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 949 tot € 920,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 93 %, dalende van € 934,75 tot € 870,5 in September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 117 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Wagenberg, dat zo’n € 2.056 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 117 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wagenberg, is het type "" waarvan de prijs € 2.056 bedraagt, zo’n 117 % duurder dan het gemiddelde (€ 948) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Wagenberg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 948
€ 9
54
93.630
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen