Prijs voor huurwoningen in Wagenberg (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Wagenberg, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 967,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,96
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wagenberg is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In September bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13. In de volgende maand, Oktober, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 9 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 82. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 129 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 10 per m²), en die van de laatste twee maanden, Januari en Februari (€ 12,88 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Wagenberg (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Septemberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 793. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Oktober, oplopende tot tot € 948. In de 2 volgende maanden (November, December)is de prijs gestegen van gemiddeld € 870,5 in de twee eerste maanden tot € 948. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 119 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 909,25 in de laatste 4 maanden en € 1.083,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Februari.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 158 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Wagenberg, dat zo’n € 2.044 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 158 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wagenberg, is het type "" waarvan de prijs € 2.044 bedraagt, zo’n 158 % duurder dan het gemiddelde (€ 792) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Gemiddelde prijs per m² februari
Aantallen gebruikte woningen in Wagenberg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 792
€ 12
52
69.678
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen