Prijs voor huurwoningen in Voorthuizen (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Voorthuizen, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.072
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,15
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Voorthuizen is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,12. In de volgende maand, Mei, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 10,88 por m². De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling van zo’n 94 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 12,11 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 12,23 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Voorthuizen (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Aprilbedraagt € 880. In Mei kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 784. In de 2 volgende maanden (Juni, Juli)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 832 in de twee eerste maanden tot € 1.209,5, meer bepaald een prijsstijging van 145 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 115 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.020,75 in de laatste 4 maanden en € 1.174,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 1 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Voorthuizen, dat zo’n € 883 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 1 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Voorthuizen, is het type "" waarvan de prijs € 883 bedraagt, zo’n 1 % duurder dan het gemiddelde (€ 874) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Voorthuizen
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 874
€ 13,34
96
45.288
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen