Prijs voor huurwoningen in Voorschoten (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Voorschoten, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.598,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,43
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Voorschoten is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,91. In de volgende maand, Juli, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 14,37 por m². In de 2 volgende maanden (Augustus, September) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 14,14 naar € 14,92 per m², meer bepaald met zo’n 106 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 14,53 naar een gemiddelde in Oktober en November van € 14,23 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Voorschoten (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juni,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.730. In Juli blijft die prijs hangen rond € 1.678. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.704 tot € 1.623. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 88 %, dalende van € 1.663,5 tot € 1.469,5 in Oktober en November.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 30 % goedkoper dan het gemiddelde in Voorschoten van zo’n € 1.232. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.104. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 26 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 1.459.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 8 / m², het gemiddelde zijnde € 13,97 / m² in Voorschoten. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 0 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een prijs van zo’n € 13 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Appartement" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 10 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Voorschoten met een prijs van € 1.232. Het volgende type duurdere woningen is "Vrijstaande Woning” met een gemiddelde prijs van € 1.492. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 55 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Vrijstaande Woning", met een prijs van zo’n € 1.492.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Vrijstaande Woning", met een gemiddelde prijs van € 7 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 9 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 9 / m² en daarna "Vrijstaande Woning" met een prijs van zo’n € 7 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Voorschoten
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.232
€ 13,97
524
120.446
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen